Angajam asistent proiect

Asociația Tură în Natură Sibiu vă invită să vă depuneți candidatura în vederea ocupării postului Asistent Proiect în cadrul proiectului RO2013_C3_013 “Sibiu – UnDa Verde pentru Biciclete!”.

I.          DATE PRIVIND ACHIZITORUL   

Asociatia Tură în Natură Sibiu a luat ființă în anul 2011 din dorința de a schimba mentalitatea și prioritățile locuitorilor din Sibiu cu privire la modul de petrecere a timpului liber și aducerea acestora mai aproape de natură. Misiunea declarată a Asociației Tură în Natură Sibiu este de a încuraja și sprijini orice formă de mișcare (nemotorizată) în aer liber prin respectarea principiilor de protecție a mediului. 

Unul dintre obiectivele principale ale Asociaţiei Tură în Natură Sibiu (ATINS) este să promoveze utilizarea bicicletei ca mod de deplasare sănătos și ecologic, atât în oraș cât și în afara acestuia. În acest sens ATINS desfășoară în prezent proiectul ”Sibiu – UnDa Verde pentru Biciclete!” finanțat prin Granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.  

Proiectul „Sibiu – UnDA Verde pentru Biciclete” al Asociației Tură în Natură abordează o varietate de probleme ale bicicliștilor sibieni: educația deficitară a elevilor în ceea ce privește regulile rutiere, nivelul ridicat de noxe produse de autovehicule care afectează sănătatea bicicliștilor, lipsa transparenței la nivel autorităţilor locale, reguli de circulație pentru bicicliști neclare, lipsă de respect din partea șoferilor, infrastructura urbană pentru bicicliști insuficientă, lipsa unor trasee de bicicletă în afara orașului. Proiectul urmăreşte combaterea schimbărilor climatice şi îmbunătăţirea calităţii vieţi în comunitate prin promovarea utilizării bicicletei. În acest scop vom educa 1000 de elevi pe teme legate de bicicletă, vom influența planurile și politicile autorităților locale în beneficiul bicicliștilor, vom găsi soluții pentru promovarea deplasării cu bicicleta la serviciu împreună cu 200 de angajați, vom conștientiza cel puțin 600 de sibieni despre nerespectarea pistelor de biciclete de către șoferi, vom informa 1000 de șoferi, vom monta 20 de rastele de bicicletă și vom marca 5 trasee de cicloturism în afara orașului.

II.         OBIECTUL CONTRACTULUI          

Căutăm o persoană cu experiența necesară pentru poziția de Asistent de Proiect în cadrul proiectului ”Sibiu – UnDa Verde pentru Biciclete!”. Asistentul de Proiect va face parte din echipa managerială a proiectului – lucrând direct cu Managerul de Proiect și cu partenerii de proiect pentru a asigura derularea eficientă a proiectului.  

Asistentul de Proiect va fi co-responsabil pentru managementul activităților ATINS din cadrul proiectului alături de Managerul de Proiect, va fi implicat în dezvoltarea planurilor de lucru şi va fi implicat în implementarea activităților proiectului. Asistentul de Proiect va fi implicat în elaborarea materialelor destinate comunicării şi va interacționa constant cu toate părțile interesate. El/Ea va avea un rol important în sprijinirea managerului de proiect pentru realizarea raportărilor tehnice și financiare către finanţator și va colabora cu toți partenerii de proiect și factorii de interes ai proiectului pentru a asigura buna implementare a acestuia.  

Asistentul de proiect trebuie să dețină o diploma de studii relevantă și să aibă experiență de minim 2 ani în managementul de proiect, aptitudini de comunicare bune și capacitatea de a lucra eficient, atât în echipă, cât și individual. 

III.       TIPUL ȘI DURATA CONTRACTULUI: Contract de Muncă de 8 ore/zi încheiat până la data de 30.10.2015.

IV.       SALARIU NET: 1832 lei

V.        SPECIFICATIILE TEHNICE ALE POSTULUI           

Raportează către: Managerul de proiect

Colaborează cu: Partenerii de proiect și factorii interesați ai proiectului   

Responsabilități generale

Asistentul de Proiect este responsabil alături de managerul de proiect pentru implementarea şi monitorizarea activităţilor ATINS din cadrul proiectului ”Sibiu – UnDa Verde pentru Biciclete!”. El/ea va asigura realizarea obiectivelor proiectului și obţinerea rezultatelor la standardele dorite.  

Sarcini specifice

1. Să contribuie la elaborarea planurilor de lucru conform programului proiectului, să coordoneze implementarea și monitorizarea activităților și bugetelor. 

2. Să sprijine comunicarea constantă şi eficientă în cadrul echipei proiectului şi cu partenerii, experții și factorii de interes implicați în proiect.

3. Să lucreze alături de Managerul de Proiect al proiectului ”Sibiu – UnDa Verde pentru Biciclete!” pentru a se asigura de respectarea cerințelor finanţatorilor și celor ale ATINS legate de administrarea și raportarea utilizării fondurilor.

4. Să elaboreze alături de managerul de proiect rapoartele tehnice și financiare către finanţatori

5. Să coordoneze colaboratorii proiectului pentru realizarea eficientă a obiectivelor proiectului

6. Să promoveze colaborarea și schimbul de experiență dintre ATINS, parteneri și alte proiecte relevante. 

7. Să sprijine managerul de proiect în vederea elaborării informațiilor destinate presei și comunicării, incluzând actualizări ale site-ului web, comunicate de presă, etc.

8. Să identifice, împreună cu echipa proiectului, nevoia de resurse (voluntari, echipament, infrastructură etc.) necesare pentru atingerea obiectivelor din cadrul proiectului și pentru îmbunătățirea capacității interne. 

9. Dacă i se solicită, să reprezinte proiectul în cadrul forumurilor naționale și internaționale. 

10. Alte sarcini în funcție de cerințele și indicațiile managerului de proiect.  

 

Specificații privind persoana:

 

Esențiale

Preferabile

Aptitudini

- Bune aptitudini organizatorice şi de management al timpului

- Abilitatea de a dezvolta și implementa activități specifice promovării mersului pe bicicletă sau activități conexe

- Abilitatea de a comunica cu persoane din medii diferite - autorităţi, academic, comunităţi locale, sectorul ONG, public larg - Capacitatea de a lucra în echipă şi independent 

- Abilitatea de a lucra operativ cu parteneri şi a transfera cunoştinţe către diverse audienţe prin intermediul seminariilor de lucru, cursurilor și întâlnirilor informale  - Competențe în domeniul informatic, în special Microsoft Office

-Bune abilităţi de comunicare scrisă - capacitatea de a scrie rapoarte şi alte documente

- Permis de conducere auto

Cunoștințe și experiență

- Cel puțin 2 ani de experiență în domeniul managementului de proiect sau în domeniul promovării mersului pe bicicletă

- O diplomă universitară într-un domeniu relevant

- Experienţă în dezvoltarea unor relații eficiente de lucru cu factorii interesați la diferite niveluri

- Experiență în procesele de raportare financiară și administrativă către instituții finanţatoare

- Experiență de muncă în cadrul unei echipe mici și cu program de lucru divers 

- Experienţă anterioară în colaborarea cu instituții și autorități publice locale (de ex. Primărie, Consiliul Județean, etc.)

Calități comportamentale

-Capacitatea de a trata provocările în mod pozitiv

- Un bun comunicator şi un motivator eficient

- Capabil(ă) să construiască relaţii personale şi organizaţionale eficiente

- Gândire creativă, capacitatea de a rezolva probleme complexe, inclusiv prin abordări noi

- Simţ practic, entuziasm şi iniţiativă

- Orientat(ă) către detalii şi foarte bine organizat(ă), cu o abordare proactivă.  

 

 

VI. PROCESUL DE APLICARE 

Dosarele constând în scrisoarea de intenţie în care să precizaţi de ce consideraţi că sunteţi potrivit(ă) pentru acest post, un CV complet şi datele de contact a două persoane care pot furniza recomandări (persoane care nu vor fi contactate fără permisiunea dvs.), vor fi trimise prin e-mail, în atenţia Managerului de Proiect, la info@turainnatura.ro, în plic prin poștă sau personal la adresa: Sibiu, blvd. Corneliu Coposu, nr 10, bl. 5, sc. B. Ap 20, România.  

Vă rugăm să menţionaţi pe aplicaţie „Asistent Proiect”. 

Data limită pentru aplicaţii este vineri 08 mai 2015, ora 12.00. Interviurile se vor desfăşura în săptămâna 11 – 15 mai 2015.  

Candidaţii selectaţi pentru interviu vor fi contactaţi prin e-mail sau telefon - vă rugăm să specificaţi metoda preferată de contact în scrisoarea de intenţie.   

Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați Managerul de Proiect la telefon 0720.003.332 sau pe e-mail la adresa info@turainnatura.ro.

Vă mulţumim pentru interes.

Manager de proiect

Mihai Proca