Concurs „Plimbă-te cu Cioran pe bicicletă!“

REGULAMENT CONCURS – „Plimbă-te cu Cioran pe bicicleta“

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului „PLIMBA-TE CU CIORAN PE BICICLETA” (denumit in continuare „CONCURS”) este Asociatia Tura in Natura Sibiu, cu sediul in Sibiu, Bd. Corneliu Coposu, nr 10, bl 5, ap 20, CIF: 28243298, e-mail: info@turainnatura.ro, reprezentata legal prin presedinte Mihai Proca,

Organizatorul va derula Concursul pe baza prezentului regulament, obligatoriu pentru toti participantii.

2. DURATA CONCURSULUI SI ARIA DE DESFASURARE

2.1. Concursul se va desfasura in perioada 28 mai – 25 iunie 2021.

2.2. Tragerea la sorti va fi efectuata folosind site-ul random.org, in data de 26 iunie 2021, ora 12:00.

3.  CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS

3.1. Poate participa la concurs orice persoana fizica avand domiciliul sau resedinta in Romania si varsta de cel putin 18 ani - varsta implinita pana la data extragerii si dovedita cu un act de identitate valabil.

3.2. Pentru a participa la concurs, participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Sa parcurga cu bicicleta traseul cicloturistic Emil Cioran realizat de Asociatia Tura In Natura.  
Sa isi faca poze in care vor aparea alaturi de cele 7 panouri informative de pe traseul de cicloturism Emil Cioran si o poza cu lucrarea ”O piatra intre cer si pamant” din fata Caminului Cultural din Rasinari
Pozele vor fi postate pe adresele de Facebook ale participantilor cu TAG catre pagina de Facebook a Asociatiei Tura in Natura.

4. MECANISMUL DE PARTICIPARE LA CONCURS - REGULI GENERALE DE CASTIGARE A PREMIILOR

4.1. Fiecare participant la concurs trebuie sa parcurga cu bicicleta traseul cicloturistic Emil Cioran care urmeaza ruta Sibiu (intrarea B la ZOO) - Padurea Dumbrava - Manastirea Rasinari - centru catun Trainei - lucrare ”O piatra intre cer si pamant” din fata Caminului Cultural din centrul localitatii Rasinari – DJ 106 Sibiu – Cisnadioara – cortul de evenimente Versailles – Padurea Dumbrava – Muzeul Satului Sibiu. In timpul turei fiecare participant isi va face poze in care va aparea alaturi de cele 7 panouri informative de pe traseul de cicloturism Emil Cioran, amplasate astfel: 1. Inainte de intrarea B la ZOO; 2. In mijlocul Padurii Dumbrava; 3. Manastirea Rasinari; 4. In centrul catunului Trainei; 5. In centrul localitatii Rasinari; 6. La intersectia drumului de tara cu DJ 106 Sibiu – Cisnadioara; 7. La trecerea de pietoni catre intrarea in Muzeul Satului. A 8-a poză va fi realizată de către participant în fața lucrării ”O piatră între cer și pământ” amplasată în fața Căminului Cultural din Rășinari.

Pozele vor fi postate de fiecare participant pe profilul său de Facebook iar postarea trebuie să conțină tag către pagina de Facebook a asociaţie @turainnatura.  

Castigatorul concursului va fi decis prin tragere la sorti care va fi efectuata folosind site-ul random.org, in data de 26 iunie 2021, ora 12:00.

4.2. Premiul oferit de asociatie in parteneriat cu firma UNIMAT consta intr-o bicicleta mountain bike in valoare de 1400 lei (TVA inclus). Bicicleta va fi oferita in cadrul unui eveniment organizat in fata lucrarii ”O piatra intre cer si pamant” a artistului Stefan Cretu, amplasata in fata Caminului Cultural din localitatea Rasinari. La eveniment vor participa alaturi de reprezentantii asociatiei Tura in Natura, artistul Stefan Cretu, reprezentanti ai primariei Sibiu si ai firmei UNIMAT (care ofera premiul acestui concurs).

4.3. Premiul acordat in cadrul prezentului concurs nu poate fi inlocuit total sau partial cu alte obiecte, nu va putea suferi modificari/suplimentari/diminuari ai parametrilor sau caracteristicilor si nici nu se va putea acorda contravaloarea lui in bani sau alte produse.

4.4. Daca persoanele declarate castigatoare nu se prezinta la ridicarea premiului va fi inmanat rezervelor, cu respectarea prevederilor art.5.

5. DESEMNAREA SI ANUNTAREA CASTIGATORILOR

5.1. Castigatorii vor fi selectati aleatoriu folosind site-ul random.org in data de 26 iunie 2021, ora 12:00. In cazul in care in urma selectiei aleatorii, se extrage mai mult de o data aceeasi persoana, extragerea se va relua pana va fi selectionata o alta persoana.

5.2. Se vor extrage 2 castigatori de rezerva, pentru cazul in care castigatorul desemnat prin tragerile la sorti nu pot accepta premiul din diferite motive sau se va dovedi ca nu au indeplinit conditiile de participare si de acces la aceasta campanie, stipulate in prezentul regulament

5.3. Castigatorii vor fi anuntati prin mesaj pe profilul lor de facebook, in aceeasi zi, ca au fost desemnati castigatori. Prin acelasi mesaj le vor fi comunicate perioada si locatia in care premiul va fi inmanat.

Numele castigatorilor va fi anuntat si public de catre Organizator pe pagina sa de Facebook precum si pe site-ul www.turainnatura.ro. Pe pagina de Facebook a Organizatorului va fi postata si fotografia castigatorul concursului, cu acceptul scris al acestuia.

5.4. În cazul în care castigatorul premiului nu poate ridica premiul acordat la data stabilita de Organizator si comunicata castigatorului, din diverse motive ce nu țin de Organizator, acesta din urma își rezervă dreptul de a transmite premiul următorului participant - rezerva, care îndeplinește conditiile prevazute in regulament. Intr-un asemenea caz se va intocmi un proces verbal de constatare a neprezentarii castigatorului in vederea ridicarii premiului, urmand a se proceda la acordarea acestuia rezervelor desemnate. Aceeasi procedura se va aplica situației in care un câștigător refuza in scris premiul respectiv. Orice reclamatie facuta de catre participantii la Concurs si care are legatura cu desfasurarea prezentei Campanii se va face intr-un termen de 7 zile de la data anuntarii castigatorilor.

5.5. In cazul in care premiul nu este ridicat de catre castigator la data stabilita de Organizator si comunicata castigatorului, dar nici de rezerva in maxim 2 zile de la data comunicarii, premiul respectiv va ramane neatribuit, intocmindu-se un proces verbal de constatare a acestui fapt.

6. PROTECTIA DATELOR PERSONALE:

6.1. In cadrul Concursului, prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza cu respectarea prevederilor Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date(GDPD).

Organizatorul Campaniei, in calitate de Operator, prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal:

- Nume si prenume;

- Seria si numar de buletin;

- Codul numeric personal;

6.2. Datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre Operator in vederea: (i) desemnarii si validarii castigatorilor; (ii) atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului; (iii) incheierea procesul-verbal de predare primire aferent premiului/lor revendicate.

6.3. Prelucrarea datelor in cadrul concursului se efecuteaza în baza consimţământului conform articolul 6 alin. 1 lit. a) GDPR. De asemenea, datele cu caracter personal pot fi prelucrate si in urmatoarele scopuri: a) solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Concursului si acordarea premiilor; punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apararea in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari,  activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie ( obligatia legala a Operatorului, conform art. 6 (1) lit. c) din GDPR). In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temei juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage consimtamantul in orice moment. Participantii care refuza sa comunice si isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru participarea in campanie nu vor fi eligibile sa participe si sa primeasca premiile oferite.

6.4. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestui Concurs nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

După încheierea Concursului datele cu caracter personal ale Participanţilor sunt pastrate pentru o perioada 3 luni, dupa care vor fi anonimizate. De asemenea, datele cu caracter personal pot fi stocate pentru anumite perioade de timp dupa încheierea campaniei, astfel cum sunt acestea definitive in legislatie, ca de exemplu pentru îndeplinirea obligațiilor fiscal-contabile aferente premiilor acordate.

6.5. Operatorul asigura participantilor, pe durata Concursului, urmatoarele drepturi: dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia; dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal; dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal; dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal dreptul la restrictionarea prelucrarii; dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul; dreptul la portabilitate a datelor; dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: Sibiu, Bd. Corneliu Coposu, nr 10, bl 5, ap 20, e-mail: info@turainnatura.ro

ART. 7 –TAXE SI IMPOZITE

7.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate castigatorilor in conformitate cu dispozitiile Codului Fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 8 –INCETAREA / INTRERUPEREA CONCURSULUI - FORTA MAJORA

8.1.Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora astfel cum este definita de lege, inclusiv in cazul imposibilitatii obiective si insurmontabile a Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului.

8.2.Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Concursul mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendat oricand, in baza liberei decizii a Organizatorului,cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor din prezentul Regulament.

ART. 9 –LITIGII

9.1.Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Concursului, se vor solutiona pe cale amiabila, iar, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente, din Sibiu.

10. DISPOZITII FINALE

10.1. Deciziile Organizatorului privind Concursul sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acestea, in maniera pe care o va considera necesara sau potrivit legislatiei aplicabile.

11. REGULAMENTUL CONCURSULUI

11.1. Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, la sediul Organizatorului si pe web-site-ul acestuia.

11.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe parcursul derularii Concursului, cu conditia efectuarii unui anunt public in acest sens inainte de finalizarea Concursuluii.

Asociatia Tura in Natura Sibiu

Presedinte

Mihai Proca