3,5%

Sibiu- UnDa Verde pentru Biciclete!

Parteneri de proiect

Beneficiarul proiectului: Asociaţia Tură în Natură Sibiu

Forma de organizare: Organizaţie Non-Guvernamentală

Legislaţia în baza căreia s-a constituit: Ordonanta Guvemului nr.26/2000 cu modificările și completările ulterioare

Date de contact (adresă, telefon, e-mail): Adresa: Bd. Corneliu Coposu, nr 10, bl 5, ap 20, Sibiu, România

Tel: 0731299977

E-mail: info@turainnatura.ro

Data înființării (după caz, data înregistrării în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor)

22 martie 2011

Scopul, principalele activităţi

Scopul A.T.I.N.S este să promoveze utilizarea bicicletei sub toate aspectele  (în scopuri utilitare, turistice, recreative sau sportive), precum şi practicarea sporturilor montane, protecţia mediului, dezvoltarea turismului durabil în zona montană şi rurală şi educaţia ecologică în rândul tinerilor.

Activitati principale:

- Îmbunătăţirea cadrului general necesar promovării utilizării bicicletei

- Sensibilizarea opiniei publice şi a tinerei generaţii pentru utilizarea bicicletei în scopuri recreative şi sportive

- Creşterea numărului de utilizatori ai bicicletei si lărgirea spectrului ei de folosire

- Îmbunătăţirea organizării şi apărarea intereselor utilizatorilor de bicicletă

- Realizarea de infrastructuri necesare utilizării bicicletei

- Sprijinirea dezvoltării altor structuri şi activităţi care concură la promovarea utilizării bicicletei

- Realizarea altor măsuri necesare promovării utilizării bicicletei

-Creşterea participării publice în gestionarea problemelor de mediu

- Implicare activă în acţiuni de conservarea naturii

- Promovarea specifică a protecţiei mediului în ariile protejate

- Promovarea transportului durabil

- Promovarea specifică a protecţiei mediului şi dezvoltării durabile în Sibiu

- Alte obiective ce concură la promovarea protecţiei mediului şi dezvoltării durabile

- Promovarea turismului montan şi în ariile protejate

- Promovarea turismului rural şi a dezvoltării comunitare rurale

- Creşterea rolului tineretului în promovarea utilizării bicicletei, practicarea sporturilor montane şi protecţia mediului 

- Promovarea mobilităţii tinerilor şi a turismului pentru tineret

- Îmbunătăţirea cantitativă şi calitativă a bazei de membri A.T.I.N.S

- Preocuparea constantă pentru îmbunătăţirea organizaţională a A.T.I.N.S

 

Proiectele relevante derulate în ultimii 3 ani (dacă este cazul) şi o scurtă descriere a acestora

Cele mai importante proiecte derulate de organizatie au vizat doua domenii: educația tinerilor și dezvoltarea de trasee cicloturistice.

În anul 2012 am implementat proiectul ”Promovarea ciclismului ca sport de masă în județul Sibiu prin amenajarea de trasee cicloturistice” finanțat de Consiliul Județean Sibiu. Principalele activități ale proiectului au constat în:

- Realizarea materialelor promoționale

- Marcarea traseului

- Organizarea de evenimente pentru promovarea traseului

- Promovarea proiectului

- Managementul de proiect

În urma proiectului am reușit să marcăm un traseu cicloturistic în lungime de 34 de kilometri. Numărul estimat al beneficiarilor care au parcurs traseul după amenajarea lui este de peste 300 de bicicliști.

În anul 2013 am implementat împreună cu două grupe de elevi de la liceul Samuel von Brukenthal două proiecte finanțate prin Programul YouthBank de către Fundația Comunitară Sibiu.

Primul proiect denumit Campania ”Biciclist în trafic” a avut drept scop educarea elevilor din 5 licee sibiene pe teme de circulație cu bicicleta și conștientizarea șoferilor cu privire la prezența în trafic a bicicliștilor. În cadrul proiectului au fost informați peste 300 de elevi despre reguli de circulație și problemele care pot apărea în trafic atunci când se deplasează cu bicicleta și aproximativ 200 de șoferi au fost informați. În cadrul proiectului au fost realizate pliante cu informații pentru bicicliști și flyere pentru șoferi. Unul dintre elevi a realizat o filmare a drumului pe bicicletă către și de la școală, iar membrii Tură în Natură au realizat montajul filmului. Filmul a fost prezentat în cadrul sesiunilor educative din licee. Partener în acest proiect a fost Poliția Municipiului Sibiu – Serviciul Poliței Rutiere care a acordat atât sprijin logistic cât și prin implicarea reprezentanților săi în acțiunile educative din licee și acțiunile stradale dedicate șoferilor.

Cel de-al doilea proiect și propus marcarea unei mici variante de întoarcere a traseului cicloturistic ”Emil Cioran„ realizat de asociatia ATINS in anul 2012. În afara de actiunile efective de marcare proiectul a presupus și o campanie de promovare a traseului marcat de elevi în liceele sibiene. Peste 200 de elevi au aflat despre locații deosebite din jurul Sibiului care pot fi descoperite din Șaua bicicletei. Aproximativ 50 de elevi au participat la turele de promovare a traseului nou marcat.

 

Date despre partenerii proiectului:

Partener 1: Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sibiu este ordonator tertiar de credite, fiind unitate teritoriala a I.G.P.R. (Inspectoratul General al Politiei Romane)

Legislaţia în baza căreia s-a constituit:

- Legea nr. 218 din 2002, privind organizarea si functionarea Politiei Romane;

- Legea nr. 360 din 2002, privind Statutul Politistului

 

Date de contact: Mun. Sibiu, str. Revolutiei nr. 4-6, jud. Sibiu;

Contact: 0269/208204, 0269/208311, fax: 0269/210591;

web: www.politiasibiu.ro, e-mail: luciana.baltes@sb.politiaromana.ro

Data înființării: Prin Decretul nr. 25 din 23 ianuarie 1949 se infiinteaza Militia, apoi, prin Decretul - Lege nr. 2/27 decembrie 1989 se reinfiinteaza Politia Romana ale carei competente vor fi reglementate, ulterior, prin Legea nr. 26 din 18 mai 1994 si prin Legea 218 din 23 aprilie 2002.

 

Scopul, principalele activităţi

Politia Romana face parte din Ministerul Afacerilor Interne si este institutia specializata a statului, care exercita atributii privind apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei, a proprietatii private si publice, prevenirea si descoperirea infractiunilor, respectarea ordinii si linistii publice, in conditiile legii.

Activitatea Politiei Române constituie serviciu public specializat si se realizeaza în interesul persoanei, al comunitatii, precum si în sprijinul institutiilor statului, exclusiv pe baza si in executarea legii.

In ceea ce priveste Politia Rutiera, prioritatea acesteia este reducerea mortalitatii rutiere cu 50% in intervalul 2011-2020, obiectiv stabilit de statele membre UE si pe care Romania si l-a asumat la nivel european. Astfel, „Programul de acţiune” al Poliţiei Rutiere pentru perioada 2012-2016 urmareste cresterea gradului de siguranta a ciculatiei, prin adaptarea permanentă a modului de actiune la evolutia problematicii specifice, axandu-se in acest sens, pe doi piloni importanti, respectiv :

Activitati preventiv-educative - continuarea si dezvoltarea Campaniei nationale "Alege viata!“ - constientizarea categoriilor vulnerabile de participanti la traficul rutier cu privire la riscul rutier

Actiuni de impunere a legii - combaterea principalelor cauze generatoare de accidente, prin organizarea de actiuni concentrate in zonele si intervalele orare cu risc accidentogen sporit .

 

Proiectele relevante derulate în ultimii 3 ani (dacă este cazul) şi o scurtă descriere a acestora

Incepand cu anul 2011, politia rutiera a desfasurat Campania nationala preventiva „Alege viata!”, campanie care a fost continuata si in anul 2012, respectiv 2013. Doua dintre  directiile de actiune ale acestei campanii sunt:

1.Concentrarea activitatilor educativ-preventive catre grupurile vulnerabile de participanti la trafic (pietoni, mopedisti, motociclisti, biciclisti) si categoriile de varsta cu risc crescut: copii, tineri intre 18 - 25 de ani si persoane varstnice;

2.Diversificarea gamei mijloacelor de lucru in vederea eficientizarii transmiterii  mesajului preventiv-educativ catre grupurile tinta, prin folosirea modalitatilor moderne de comunicare si dezvotarea parteneriatelor cu mediul universitar, societatea civila si mass-media.

De asemenea, la nivelul judetului Sibiu, s-a desfasurat proiectul national preventiv “Ruti te invata lectii pentru viata” destinat prescolarilor, sens in care in anul 2012, 9 unitati de invatamant prescolar din mun. Sibiu au aplicat la acest proiect, iar in anul 2013 alte 4.

 

Partener 2: Agenţia Județeană pentru Protecţia Mediului Sibiu este o instituție publică în subordinea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice

Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului (denumită în continuare APM)  se reorganizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, ale Hotărârii Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, actualmente Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, precum şi a altor acte normative aplicabile.

Date de contact:

Strada Hipodromului, Nr. 2A, E-mail: office@apmsb.anpm.ro, Tel: 0269 232 806, 0269.422 653 Fax: 0269 444 145, http://apmsb.anpm.r

Scopul, principalele activităţi

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu îndeplineşte responsabilităţile ANPM la nivel local în următoarele domenii:

• Implementarea strategiilor şi politicilor de mediu;

• Implementarea regulamentelor şi legislaţiei în vigoare;

• Gestionează procedura de autorizare şi emite avize, acorduri, autorizaţii de mediu;

• Participă la elaborarea şi monitorizarea planului de dezvoltare locală și regională și a planului local de acțiune pentru mediu;

Contribuie la atragerea fondurilor europene prin elaborarea, implementarea, proiectelor de mediu, prin accesarea programelor de finanțare

 

Proiectele relevante derulate în ultimii 3 ani (dacă este cazul) şi o scurtă descriere a acestora

Până în prezent APM Sibiu a elaborat și implementat 13 proiecte, în calitate de beneficiar (5) sau partener (8): 2 proiecte sunt finalizate, 8 proiecte in implementare, 2 proiecte in evaluare, 1 proiect in revizuire

1. Proiect finanțat prin Programul Norvegian de Cooperare pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă în România - Parteneriat pentru un mediu curat, reducerea deşeurilor şi dezvoltare durabilă

• Beneficiar: APM Sibiu

• 2 ani: 2009 – 2011

• Buget -  2.400.000 Euro

• Parteneri: Asociația Norvegiană a Autorităților Locale și Regionale (KS), Waste Management Norway, Green Living, Primăria Stavanger, Consiliul Județean Sibiu, Primăria Sibiu, Primăria Mediaș, Primăria Săliște, Asociația Orașelor din România, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Clubul Ecologic BIOS Sibiu, SC LAFARGE SA

• Obiective și rezultate:

• Întărirea capacităţii instituţionale – 50 de intâlniri și 600 participanți, angajați ai autorităților și instituțiilor publice și agenților ecoomici, instruiți în managementul deșeurilor din 30 instituții

• Revizuirea Planului Regional de Gestiune a Deșeurilor

• Înființarea a două organizații neguvernamentale de profil: Asociaţia pentru Gestiunea Deşeurilor din România www.gestiunedeseuri.ro, Federaţia Trai verde www.traiverde.ro

• Implementare practică a trei proiecte pilot

a. Sistem de compostare pentru deşeuri biodegradabile la Săliște, constând în:  600 containere din lemn, 300 containere termoizolate din plastic și 1 tocător mobil, cu o capacitate de  1.000 t/an

b. Stație mobilă pentru tratarea deşeurilor din construcţii şi demolări la Mediaș, cu o capacitate de  30.000 t/an

c. Stație mobilă de colectare a deşeurilor periculoase din deşeuri menajere de la populație, conform programului anuntat de Primărie pentru fiecare cartier, și stație fixă cu program zilnic de funcționare; capacitate de 24 t/an, la Mediaș

• Creşterea conştientizării publicului cu privire la managementul deșeurilor: 6 ghiduri privind gestiunea diferitelor tipuri de deșeuri, tipărite în 7000 exemplare și distribuite în toate instituțiile publice de mediu și primării din țară împreună cu 25.000 broșuri, 35.000 pliante, 3.000 postere, 100.000 futurași, 6 spoturi radio/TV

2. Proiect finanţat prin Programul LIFE + Natură şi Biodiversitate al Comisiei Europene - Conservarea acvilei ţipătoare mici în România

• Beneficiar: APM Sibiu

• 3 ani – 2010 – 2013

• Buget – 1.900.000 Euro

• Parteneri: Milvus (Târgu Mureş), Societatea Ornitologică Română (Bucureşti)

• Obiectiv și rezultate așteptate: Proiectul are ca principal obiectiv crearea condiţiilor optime pentru asigurarea stării favorabile de conservare pentru un procent semnificativ (22%) din populaţia de acvila ţipătoare mică la nivelul Uniunii Europene

ACȚIUNI DE STUDIU ÎN TEREN

ACȚIUNI CONCRETE DE CONSERVARE

ACȚIUNI DE INFORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE

3. Proiect POS Mediu - Managementul conservativ al siturilor de importanţă comunitară - Insulele stepice de lângă  Slimnic, Movilele de la Păucea şi Mlaca Tătarilor

•  Beneficiar: APM Sibiu

•  2 ani:  2012 - 2014 

• Buget: 209.277 Euro

•  Obiective și rezultate: Dezvoltarea unui sistem de evaluare a stării de conservare pentru speciile şi habitatele de interes comunitar din cadrul Siturilor Natura 2000 SCI „Insulele stepice de lângă Slimnic”, SCI  „Movilele de la Păucea”,  şi SCI „Mlaca Tătarilor” precum şi a speciilor şi habitatelor din rezervaţiile naturale Dealul Zackel şi Lacul Tătarilor şi asigurarea unui set de măsuri minime de conservare pentru aceste situri;

• Îmbunătăţirea sistemului de delimitare a siturilor Natura 2000 (Insulele stepice de lângă Slimnic,  Movilele de la Păucea,  Mlaca Tătarilor) şi rezervaţiilor  naturale  (Dealul Zackel şi Lacul Tătarilor);

• Creşterea gradului de conştientizare şi informare  a publicului în zona proiectului;

• Creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a siturilor NATURA 2000 şi a ariilor naturale protejate din Regiunea 7 Centru prin creşterea gradului de instruire      a personalului implicat în managementul acestora.

• Specii protejate:

- Crambe tataria sau Varza tătărească în Insulele stepice Șura Mică, Slimnic, 

- Echium russicum sau Capul șarpelui în Movilele de la Păucea

- Emys Orbicularis sau  Broasca țestoasă de apă din Mlaca Tătarilor

- Drosera rotundifolia sau Roua cerului în Lacul Tătarilor

- Salvia Nutans sau Salvie în Dealul Zackel 

4.  Proiect finanțat prin Programul de Cooperare Transnaţională pentru Sud Estul Europei - Managementul integrat al diversității biologice și a peisajului pentru dezvoltare durabilă in Carpați

• 3 ani: 2011 - 2013

• Buget: 2.700.000 Euro (170.000 Euro pentru APM Sibiu)

• Beneficiar: Administrația Parcului National Piatra Craiului, România

• Parteneri:, UNEP Vienna, WWF, Duna-Ipoly National Park Directorate, Hungary, Szent István University, Hungary, European Academy Bolzano/Bozen, Italy, Ministry for the Environment, Italy, Administrația Parcului Natural Munții Maramureșului, România, Administrația Parcului Natural Porțile de Fier, România, State Nature Conservancy of the Slovak Republic, Slovakia, National Forest Centre, Slovakia, Agency for Nature Conservation and Landscape Protection, Czech Republic, Institut of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences, Poland, Public Enterprise Djerdap National Park, Serbi, The State Agency for Protected Areas, Ukraine

• Obiectiv și rezultate: Crearea unei platforme interguvernamentale, implicarea tuturor factorilor interesați şi favorizarea oportunităților de dezvoltare durabilă prin:

5. Proiect finanțat prin Programul Fundaţiei Germane pentru Mediu -Implementarea si înregistrarea EMAS a Agenției Regionale pentru Protecția Mediului Sibiu și a Muzeului Național Brukenthal Sibiu

• 3 ani: 2012 – 2015

• Buget: 220.000 Euro

Obiective și rezultate: Imbunătăţirea continuă a performanţei de mediu prin implementarea şi menţinerea EMAS la Agenția Regională pentru Protecția Mediului Sibiu şi Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu

1. Implementarea EMAS în cele două instituţii

2. Imbunătățirea  administrării resurselor

3. Crearea unei imagini pozitive a celor două instituții în ceea ce privește abordarea problemelor de mediu

 

Partener 3: Asociația Club Rotary Sibiu

Forma de organizare: Organizaţie Non-Guvernamentală

Legislaţia în baza căreia s-a constituit: OUG 26/2000

Date de contact: Str. Piata Mare nr. 16 Sibiu, tel. 0745-110030, e-mail: costin.tancu@yahoo.com

Data înființării (după caz, data înregistrării în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor): 1995

 

Scopul, principalele activităţi

Realizarea prin eforturi proprii sau in parteneriat cu alte Cluburi Rotary din tara si strainatate de activitati in folosul comunitatii sibiene si nu numai.

Proiectele relevante derulate în ultimii 3 ani (dacă este cazul) şi o scurtă descriere a acestora

Proiectele relevante derulate în ultimii 3 ani (dacă este cazul) şi o scurtă descriere a acestora, in parteneriat cu alte Cluburi din tara si strainatate:

- 2010-2013 Lucrari de reabilitare (inlocuire) a pardoselilor pe 3 nivele din 4 la Sectia de pediatrie a Spitalului de Psihiatrie (nr.3) Sibiu – valoare 125.000 EURO;

- 2011-2013 Reabilitarea (inlocuire si/sau reparare) instalatiilor de incalzire si de  baie precum si a utilajelor de la bucataria Centrului pentru copii cu handicap sever  Speranta Sibiu - valoare 20.000 EURO;

- 2011-2012 Dotarea cu o masina profesionala de spalat si reabilitarea (inlocuirea) –ferestrelor la Caminul de Copii Agarbiciu – valoare 30.000 EURO;

- 2012 Dotarea cu un microbuz specializat pentru transport persoane cu handicap a Asociatiei Un Copil, O Speranta – Sibiu – valoare 22.000 EURO;

- In derulare in cursul anului 2013, dotarea Sectiei de Chirurgie din cadrul Spitalului Clinic Judetean Sibiu cu o masa de operatie moderna, specializata impreuna cu echipamentele corespunzatoare– valoare 89.000 USD;

- In curs de organizare, program pentru reabilitarea de echipamente tip scaune cu rotile, cadre de sprijin, etc dar si de biciclete de oras second-hand, importate din Europa de Vest, inclusiv organizarea unui centru de reparatii si parcare pentru biciclete pentru perioada de toamna tarzie, iarna si primavara timpurie (posibila parcarea a peste 1500 biciclete pe sezon)

 

Rolul Partenerilor în proiect:

Asociația Tură în Natură Sibiu se angajează că:

- Va implementa toate activitățile proiectului în acord cu cererea de finanțare

- Va informa partenerului cu privire la desfășurarea proiectului

- Va informa partenerul cu privire la datele la care i se solicită implicarea în activitățile pe care au convenit să le implementeze în comun

- Va informa partenerul cu privire la temele abordate și va lucra împreună cu acesta la pregătirea materialelor necesare implementării activităților comune

- Va trece sigla partenerului pe toate materialele informative și educative realizate în cadrul proiectului

- Va promova imaginea partenerului în toate acțiunile de diseminare ale proiectului

- Va asigura cofinanțarea aferentă proiectului

- Va realiza raportările și deconturile aferente proiectului de față

 

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu se angajează că:

- Va participa prin angajații săi alături de partener la următoarele acțiuni din cadrul proiectului: campania în școli ”Biciclist în trafic”,  concursul pentru elevi cu tematica ”Bicicliștii împotriva schimbărilor climatice”, în cadrul grupului de lucru la nivelul autoritățiilor locale pentru promovarea mersului pe bicicletă și respectarea bicicliștilor în trafic

- Va furniza partenerului date relevante pentru desfășurarea campaniilor desfășurate în cadrul proiectului

- Va lucra alături de partener la pregătirea materialelor pentru activitățile pe care au convenit că le vor implementa în parteneriat

- Va promova imaginea partenerului în toate acțiunile de diseminare pe care le va iniția pe tema proiectului de față.

 

Poliția Municipiului Sibiu se angajează că:

- Va participa prin angajații săi alături de partener la următoarele acțiuni din cadrul proiectului:

- campania în școli ”Biciclist în trafic”, 

- concursul pentru elevi cu tematica ”Bicicliștii împotriva schimbărilor climatice”,

- în cadrul grupului de lucru la nivelul autoritățiilor locale pentru promovarea mersului pe bicicletă și respectarea bicicliștilor în trafic,

- simulare accident auto-biciclist pe o pistă de biciclete,

- campanie de informare a șoferilor cu tema ”Respect pentru bicicliști!”

- Va furniza partenerului date relevante pentru desfășurarea campaniilor desfășurate în cadrul proiectului

- Va lucra alături de partener la pregătirea materialelor pentru activitățile pe care au convenit că le vor implementa în parteneriat

- Va promova imaginea partenerului în toate acțiunile de diseminare pe care le va iniția pe tema proiectului de față.

Finantatori

Parteneri

Proiect finantat prin granturile SEE 2009-2014, in cadrul Fondului ONG in Romania.

Continutul acestui website nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a granturilor SEE 2009-2014. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor website-ului.

Pentru informatii oficiale despre granturile SEE si norvegiene accesati www.eeagrants.org.

Pentru informatii despre Fondul ONG in Romania accesati www.fondong.fdsc.ro.