3,5%

Sibiu- UnDa Verde pentru Biciclete!

Un aer curat este o componentă esențială a unei vieți de înaltă calitate

Monitorizarea aerului ambiental in municipiul Sibiu Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu a efectuat în perioada septembrie - noiembrie 2013, măsurători privind calitatea aerului în municipiul Sibiu, cu laboratorul mobil aflat în dotare. Punctele de monitorizare au fost stabilite pentru a evalua impactul traficului rutier asupra mediului şi implicit asupra oamenilor Măsurătorile s-au efectuat pe o durată medie, de 3-6 ore, atât în intersecţii cu trafic auto intens (Şoseaua Alba Iulia –Pod Cibin, DN1 Km 306, Piaţa Unirii), cât şi în zone considerate nepoluate, ca zone "martor" (parcul Sub Arini). Laboratorul mobil permite efectuarea de măsurători ale calităţii aerului în zone sensibile din punct de vedere al poluării, fiind dotat cu echipamente şi aparate specifice, utilizate pentru determinarea dioxidului de sulf, oxizilor de azot, amoniacului, monoxidului de carbon, compuşilor organici volatili, ozonului, a pulberilor, precum şi a condiţiilor meteo (viteza şi direcţia vântului, intensitatea radiaţiei solare, presiunea atmosferică, temperatura şi umiditatea aerului atmosferic).

Prezentăm mai jos situaţia comparativă a concentraţiilor poluanţilor :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizând concentrațiile de oxizi de azot măsurate,  se observă că valorile cele mai mari s-au înregistrat pe DN1, acest fenomen putand  fi corelat cu faptul că traficul auto este cel mai intens în această locație. Zona cea mai puțin afectată este Parcul Sub Arini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deşi activitatea solară (cea care poate contribui la ridicarea nivelului ozonului în aerul înconjurător) a fost intensă în perioada desfăşurării activităţii de monitorizare, maximele valorilor orare înregistrate nu au depăşit pragul de informare (180 μg/m3), şi cu atât mai puţin pragul de alertă (240 μg/m3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se poate  observa că, dintre cele trei locaţii,  cea mai mare concentraţie s-a înregistrat pe DN1 Km 306, urmată de Șos Alba Iulia, Piața Unirii, iar în Parcul Sub Arini concentraţia măsurată este sub 1μg/m3 aer.

  • Pulberi în suspensie fracţiunea PM 10

Rezultatele măsurărilor evidenţiază contributia majora a traficului la poluarea cu pulberi în suspensie, valoarea maximă înregistrâdu-se în locația DN1 Km 306, respectiv 60,28 μg/m3, în timp ce în Parcul Sub Arini  valoarea înregistrată de 13,93 μg/m3 se situează mult sub valoarea limită zilnică (50 μg/m3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dioxid de sulf
Rezultatele măsurărilor se situează sub limita de detecţie a instrumentului,  fiind mult sub valoarea limită orară (350 μg/m3).

În concluzie, cele mai mari concentraţii de poluanţi gazoşi s-au înregistrat în punctul de măsurare DN1 km 306 (zona comercială Promenada Mall), fără însă a se depăşi valorile limită stipulate în Legea aerului 104/2011. Acest lucru evidenţiază faptul că traficul auto, foarte intens în acea zonă, are impact asupra mediului. De aceea, susţinem extinderea zonelor verzi, folosirea mijloacelor alternative de transport în detrimentul maşinilor personale, dar în folosul calităţii aerului şi implicit, a calităţii vieţii.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu

Finantatori

Parteneri

Proiect finantat prin granturile SEE 2009-2014, in cadrul Fondului ONG in Romania.

Continutul acestui website nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a granturilor SEE 2009-2014. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor website-ului.

Pentru informatii oficiale despre granturile SEE si norvegiene accesati www.eeagrants.org.

Pentru informatii despre Fondul ONG in Romania accesati www.fondong.fdsc.ro.